REGULAMIN


 1. Pralnia przyjmuje do prania i/lub maglowania asortyment typu: bielizna pościelowa, ręczniki, firany, zasłony, obrusy oraz inne wg ustalenia z personelem pralni, potwierdzając kwitem przyjęcia.
 2. Kwit jest jedynym dokumentem upoważniającym do odebrania asortymentu.
 3. Termin wykonania usługi ustala się w momencie przyjmowania.
 4. Wysokość opłat określa cennik pralni, w przypadku pozostałego asortymentu – personel pralni.
 5. Opłata za usługę pobierana jest w momencie przyjmowania asortymentu do prania.
 6. W szczególnych przypadkach wartość opłat znana jest po wykonaniu usługi (po przeliczeniu ilości/powierzchni pranego/maglowanego/prasowanego asortymentu).
 7. Asortyment bez oznaczenia fabrycznego dotyczącego sposobu prania/konserwacji oraz wyroby skórzane takie jak: kurtki, torebki pralnia przyjmuje wyłącznie na odpowiedzialność Klienta.
 8. Pralnia nie gwarantuje całkowitego usunięcia plam z asortymentu po jednorazowym praniu, gdy plamy były stare lub uprzednio zapierane.
 9. Pralnia może odmówić wykonania usługi w przypadku niestandardowego/trudnego asortymentu.
 1. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za zniszczone: guziki, klamry, flizelinę, zamki błyskawiczne, ściągacze gumowe, napisy, hafty oraz szkody powstałe wskutek prania/czyszczenia według niewłaściwej instrukcji zamieszczonej przez producenta odzieży.
 2. Pralnia nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia pranego asortymentu powstałego wskutek pozostawionych elementów w asortymencie, takich jak: długopisy, suwaki, klamry, żabki, agrafki i podobne.
 3. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia asortymentu odszkodowanie dla klienta stanowi kwota odpowiadająca jej wartości, nie więcej jednak niż równowartość 10-krotnej ceny za wykonaną usługę.
 4. W przypadku awarii pralnia nie gwarantuje terminowego wykonania usługi.
 5. Jakość wykonania usługi zalecamy sprawdzić na miejscu, w chwili odbioru asortymentu, rzeczy które opuszczą siedzibę pralni nie będą uwzględniane przy reklamacji.
 6. Rachunki, faktury wydaje się na żądanie klienta, lecz nie później niż w momencie odbioru asortymentu z pralni.
 7. Asortyment nieodebrany w ciągu 3-mcy ulega likwidacji lub zostanie przekazany na cele charytatywne.